پیراپزشکی

<p>رشته های پیراپزشکی عبارتند از</p><p><ol><li>فیزیوتراپی</li><li>&nbsp;بینایی سنجی</li><li>&nbsp;کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)</li><li>کارشناسی تکنولوژی پرتودرمانی (رادیوتراپی)</li><li>&nbsp;کارشناسی ساخت پروتزهای دندانی</li><li>&nbsp;شنوایی سنجی</li><li>علوم آزمایشگاهی</li><li>هوشبری</li><li>&nbsp;اتاق عمل</li><li>اعضای مصنوعی</li><li>&nbsp;گفتار درمانی</li><li>&nbsp;کار درمانی</li><li>&nbsp;پرستاری</li><li>مامایی</li><li>علوم تغذیه</li></ol></p>
مشاهده بیشتر
برگشت به بالا
© کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به فروشگاه آژانس کتاب است.